วิธีเก็บรักษายา

Last updated: 15 Jun 2021  |  11575 Views  | 

วิธีเก็บรักษายา

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาให้ดี ไม่เสื่อมสลายและยายังคงตัวอยู่ในสภาพที่ดีและมีประสิทธิผลนั้น ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่า มีปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้ยาสลายตัวหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการสลายตัวของยามีหลายชนิดดังต่อไปนี้

    แสง อาจเร่งให้ยาสลายตัวเร็วขึ้น การหลีกเลี่ยงทำได้โดยใช้ภาชนะสีชาซึ่งสามารถลดรังสี UV ได้
     ในปริมาณมาก
    ความชื้น เป็นปัญหาหลักที่ทำให้ยาในรูปของแข็งไม่คงตัว ซี่งสารอื่นๆในตำรับยาอาจเป็นแหล่งของความชื้น
     ได้ เช่น แป้งข้าวโพด เจลาติน sorbitol เป็นต้น
    อุณหภูมิ ในการเก็บยาจะมีวิธีการเก็บที่อุณหภูมิแตกต่างกัน

ดังนั้น ควรสังเกตข้อแนะนำในการเก็บรักษาที่บ่งไว้ในเอกสารกำกับยาหรือที่ขวดยาด้วยว่าต้องเก็บในสภาวะใด โดยเฉพาะยาที่ต้องเก็บในตู้เย็น เนื่องจากยาบางอย่างจะสลายตัวได้เร็วมาก หากเก็บที่อุณหภูมิห้อง เช่น ยาหยอดตาchloramphenicol ถ้าเก็บที่ตู้เย็น ( 2 - 8 องศาเซลเซียส) จะคงตัวได้นานถึง 18 เดือน แต่หากเก็บที่อุณหภูมิห้อง (18 - 25 องศาเซลเซียส ) จะมีอายุได้แค่ประมาณ 4 เดือน หรือยาฉีดอินสุลิน หากเก็บที่อุณหภูมิห้องจะมีอายุเพียง 1 เดือน ดังนั้นการเก็บยาควรเก็บตามสภาวะที่แนะนำอย่างเคร่งครัด เพราะหากประสิทธิภาพของยาลดลง จะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยอย่างมาก

โดยสรุปการเก็บรักษายาที่ถูกต้องมีความสำคัญอย่างมากในการคงซึ่งประสิทธิภาพในการรักษาของตัวยานั้นๆ
การเก็บรักษายาที่ดีนั้น

    จะต้องเก็บยาไม่ให้โดนแสงแดดและความชื้น ยกเว้นยาที่ระบุว่าต้องเก็บในตู้เย็น
    ควรเก็บยาในอุณหภูมิห้อง (15-30 องศาเซสเซียส)
    ยาบางอย่างต้องเก็บในขวดสีชา หรือซองสีชา เนื่องจากยาบางชนิดเสื่อมสภาพได้ง่ายเมื่อโดนแสงสว่าง
    ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก
    ควรเก็บยาในภาชนะปิดสนิทป้องกันความชื้นจากอากาศ 
    การเก็บยาจะต้องไม่ให้ฉลากหลุดหาย ยาอยู่ในสภาพที่ดีและยาไม่หมดอายุ การดูวันหมดอายุดูได้ที่ฉลาก 
     ถ้าไม่เข้าใจ ควรปรึกษาเภสัชกรกระเป๋า B-KOOL รุ่นแนะนำ:
B-Kool mini

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy